TÁN THÁN CÕI PHẬT A DI ĐÀ – Ca Sĩ Hùng Thanh ( bản Mới – có phụ đề – Hình ĐẸP )

TÁN THÁN CÕI PHẬT A DI ĐÀ – Ca Sĩ Hùng Thanh ( bản Mới – có phụ đề – Hình ĐẸP )

Trình bày: Ca sĩ Hùng Thanh

Về Tây Phương Có A Di Đà
Ở Cõi Đây Có Phật Thích Ca
Phật Hai Nước Phát Tâm Là
Độ Dân Chúng Nơi Ta Bà
Về Bên Cõi A Di Đà
Cảnh Quang Cõi A Di Đà
Ngọc Lưu Ly Xây Hành Lang
Dùng Châu Lưới Bao Quanh Nhà
Hàng Cây Báu Rung La Đà
Đường Đi Cũng Trân Châu Ngà
Hồ Ao Có Sen Bằng Vàng
Tỏa Từ Hoa Ra Hào Quang
Màu Sen Trắng Xanh Hay Vàng
Hào Quang Sáng Lên Muôn Ngàn
Để Giang Đón Dân Ta Bà
Cõi Đây Trỗi Lên Nhạc Trời
Người Được Nghe Ưu Sầu Vơi
Hạt Mưa Xuống Đơm Hoa Trời
Tỏa Hương Đến Thơm Cho Đời
Người Nghe Sẽ An Muôn Đời
Mỗi Khi Gió Lay Cây Cành
Tạo Ra Tiếng Âm Thật Thanh
Dạy Dân Chúng Nên Tu Hành
Hãy Tinh Tấn Cho Chuyên Cần
Quả Tâm Đức Mau Viên Thành
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Phật Xưa Có Ra Lời Thề
Mở Rộng Thêm Bang Lạc Quê
Vậy Ai Đã Mong Sanh Về
Thì Nên Chớ Tâm Si Mê
Phật Giang Đón Đưa Ta Về
Cõi Tây Ấy Không Luân Hồi
Vậy Người Ơi Mau Về Thôi
Niệm Thông Suốt Khi Đi Ngồi
Để Ưu Não Không Đâm Chồi
Tòa Sen Báu Ta Lên Ngồi
Này Ta Hãy Mau Niệm Phật
Để Nghiệp Duyên Không Chồng Chất
Trần Gian Vốn Không Chân Thật
Thì Sao Hãy Không Niêm Mật
Niệm Danh Đức Di Đà Phật
Người Ơi Hãy Mau Tỉnh Lòng
Đừng Để Cho Tâm Chạy Rong
Vì Còn Đắm Mê Danh Lòng
Tử Sanh Ấy Luôn Quay Vòng
Lạc Bang Nước Không Sanh Đồng
Nguyện Cho Những Ai Niệm Phật
Được Thân Thể Luôn Bình An
Được Tâm Ý Luôn Thanh Nhàn
Vượt Gian Khó Trong Muôn Ngàn
Lòng Ưu Não Mau Phai Tàn
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

4.8/5 - (18 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Powered by finhomes.info