Chuyển hóa ác tâm

chuyen hoa ac tam 609809e1d2fac

ĐÁP: Bạn Chí Nghĩa thân mến!

Những biểu hiện của bạn phản ánh sự xung đột tư tưởng, tranh đấu nội tâm giữa nỗ lực hướng thiện và sự níu kéo của các tập khí, sự quẫy đạp của thói quen cũ thuộc ác nghiệp trong chính bản thân bạn.

Khi bạn tìm hiểu Phật pháp với mong muốn hướng thiện, làm mới bản thân thì tư tưởng bạn đã có sự thay đổi. Chính sự hiểu biết Phật pháp sẽ phần nào làm thay đổi nhận thức và quan điểm đồng thời khiến lối sống của bạn chuyển hướng theo. Khi bạn thiết lập một lối sống mới, có phần khác xưa thì sẽ có nhiều luồng ý kiến ở bên trong và bên ngoài, thuận và trái chiều nhau tác động lên đời sống của bạn.

Thực ra những tâm ác của bạn không phải gần đây mới dấy khởi mà nhờ bạn đang thiết lập các giá trị thiện lành nên đã có cơ hội nhận thấy nó hiện hữu trong tâm mình. Ý nghĩ hủy báng Đức Phật xuất hiện chính là sự phản ứng của tâm ác, sự vùng vẫy chống đối của thói quen tạo nghiệp bất thiện trước những cố gắng hướng thiện.

Mừng là bạn đã thực lòng muốn tin vào Phật pháp. Vậy bạn hãy cố gắng tìm hiểu Phật pháp nhiều hơn nữa để nhận thức đúng nhằm xây dựng đức tin trong sạch và vững chắc. Phật pháp cần đức tin đi liền với tuệ, tin và hiểu song hành. Sau khi đã tin hiểu thì ứng dụng Phật pháp vào thực tiễn cuộc sống để được an vui.

Khi đã tin hiểu và sống an vui trong Phật pháp thì bấy giờ sự phát nguyện sống theo Phật pháp của bạn sẽ rất mạnh mẽ, ý chí hướng thiện của bạn sẽ mãnh liệt, và tự khắc các xung đột nội tâm sẽ lắng dịu, mọi tâm ác đều bị phước đức thiện lành nhiếp phục.

Chúc các bạn tinh tấn!

Xem thêm: https://www.nhacphatgiao.com/phat-phap/

Rate this post

Originally posted 2021-05-09 23:12:17.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Powered by nhacxuahay.com