Lời khuyên của đức Phật

loi khuyen cua duc phat 6098200389a4e

Trái với một số quan niệm sai lầm ở vài nơi cho rằng Phật giáo với tinh thần bao dung, và đặc biệt trong việc tu tập thiền định, đã khuyên các đệ tử không nên hăng say mà phải cần cù làm việc. Đức Phật, trong nhiều lần thuyết giảng, thực ra khuyến khích các đệ tử không nên ăn không ngồi rồi và biếng nhác mà phải tích cực làm việc và chuyên cần, tạo dựng của cải bằng phuơng tiện chính đáng để duy trì sự ổn định kinh tế. 

Đức Phật khuyến khích các đệ tử trong khi tạo dựng của cải phải tôn trọng nguyên tắc đạo lý. Ngài cũng dặn dò con người không nên trở thành nô lệ cho việc tích lũy của cải chỉ vì lợi ích riêng tư mà nên bảo vệ của cải bằng cách không cẩu thả và phí phạm. Ngài khuyên của cải phải được sử dụng làm phương tiện cho đời sống gia đình bằng những hành động nhân từ để giúp đỡ thân quyến và bạn bè khi cần thiết, giúp đỡ người nghèo, người cùng khổ.

Trong những bài thuyết giảng của Ngài về nhiều loại hạnh phúc liên quan đến của cải, đức Phật phân định bốn loại hạnh phúc như sau:

– Hạnh phúc trong việc tạo dựng của cải bằng những phương tiện chính đáng và hợp pháp.

– Hạnh phúc trong việc sử dụng thích đáng và chính xác của cải tích lũy.

– Hạnh phúc không mắc nợ ai.

– Hạnh phúc không áp dụng phuơng tiện nào bất hợp pháp hay trái phép trong việc tích lũy của cải và cũng không khiến cho một ai bị hại hay bị thương trong lúc tạo dựng của cải.

Trích cuốn sách “Các vấn đề của xã hội hôm nay”
Hòa thượng K.Sri Dhammananda/ Thích Tâm Quang dịch

 

Xem thêm: https://www.nhacphatgiao.com/phat-phap/

Rate this post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Managed by caodiamond.com