Bài 1: QUY Y – Chương trình: Bước đầu học Phật cùng Đại đức Thích Khải Thành

Người học Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ hỏng cả một đời tu.

Người Phật tử, cần phải xây dựng có một căn bản vững chắc, đi đúng đường hướng của Phật dạy. Hiểu Phật giáo một cách đúng đắn, mới mong thành một Phật tử chân chánh.

Quý Phật tử dành thời gian nghe các bài giảng BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT CÙNG KHẢI THÀNH nhé.

Xem thêm: https://www.nhacphatgiao.com/phat-phap/

Rate this post

Originally posted 2021-05-09 23:21:23.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Operated by muahangvn.com