Tin vào nhân quả

tin vao nhan qua 609891edbb7c3

Nếu bạn không hiểu về luật nhận quả thì tất cả mọi việc đang làm trên thế gian này sẽ không biết đi về đâu? Tại sao có thể nói như vậy? Bởi vì luật nhân quả là nền tảng cơ bản của cuộc sống, lý luận, đạo đức xã hội. Không có luật nhân quả, tất cả mọi thứ đều khó có thể kiến lập, và có khi dẫn đến sự xáo trộn và sụp đỗ hoàn toàn. 

Luật nhân quả, mặc dù nó thuộc phạm trù tín ngưỡng tôn giáo, song nó lại có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội. 

Đứng từ góc độ cá nhân, nếu không tin về nhân quả, thì cuộc sống của các bạn khó mà trọn vẹn được. Bạn có thể mất đi khả năng đoạn ác làm lành, cũng như năng lượng chuyển hóa con người phàm phu trở thành con người giác ngộ.

Còn đứng từ góc độ xã hội mà nói, nếu mọi sự việc thiết lập không dựa trên nền tảng của luật nhân quả thì xã hội ấy sẽ dễ dẫn đến sự xáo trộn về mặt trật tự và đạo đức. 

Một xã hội có tinh thần thẩm thấu tôn giáo cao, xã hội đó mới thật sự ổn định, bình yên. Đó là điều mà từ xưa đến nay, các quốc gia, dân tộc trên thế giới đều công nhận.

Hơn nữa, bất cứ các nhà hoạt động chính trị, nhà hoạt động xã hội nào, nếu không tiếp nhận được luật nhân quả thì tư tưởng, tư duy của họ trở nên bảo thủ và nguy hiểm.

Tuy nhiên, để thực hành giáo lý nhân quả thật không đơn giản. Vì người ta tin nhân quả, chỉ hạn chế trong một đời, họ không chấp nhận luật nhân quả ba đời (Quá khứ, hiện tại và tương lai). Tuy nhiên, nhân quả ba đời mới thật sự là mối quan hệ cốt lỗi của nhân quả. 

Vì thế, để mong xã hội, mọi người chấp nhận quy luật nhân quả 3 đời trong cuộc sống này thật không phải dễ, nó cần thời gian diễn giải và trãi nghiệm một cách sâu sắc hơn.

Xem thêm: https://www.nhacphatgiao.com/phat-phap/

Rate this post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Managed by coiphat.com