hoi huong cong duc phuoc bau moi khi lam cac thien su 6097fc7cd4fa9

Hồi hướng công đức phước báu mỗi khi làm các thiện sự

Chúng ta có thể hồi hướng phước báu cho những người đang sống, vì có nhiều người đang sống trong si mê lầm lạc. Chúng sinh ở thế gian đâu phải ai cũng có hiểu biết chân chính, nên mỗi khi ta làm việc thiện hay tu tập được an lạc, để hồi hướng công …

Hồi hướng công đức phước báu mỗi khi làm các thiện sự Read More »