su nguy hiem cua tam sac duc 60982f5779fb2

Sự nguy hiểm của tâm sắc dục

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo:  – Này các Tỷ-kheo!  – Thưa vâng, bạch Thế Tôn!  Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:  – Ta không thấy một sắc, nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm …

Sự nguy hiểm của tâm sắc dục Read More »