Quay về nương tựa

Tuy nhiên, quy y Tam bảo không phải chỉ là một buổi lễ, rồi thầy Bổn sư đặt pháp danh, nhận phái quy y (chứng nhận mình là Phật tử) là xong. Việc quay về nương tựa Phật – Pháp – Tăng phải diễn ra mỗi ngày, trong đời này, đời sau theo lời nguyện …

Quay về nương tựa Read More »