Nói giỡn có phải là khẩu nghiệp?

HỎI:

Kính bạch Thầy !

Bạn bè chơi với nhau tụi con hay nói giỡn với nhau là con này con kia. Mặc dù bạn bè vẫn vui vẻ với nhau nhưng con muốn hỏi đó có phải là khẩu nghiệp không ạ.

Con xin cảm ơn Thầy ạ!

ĐÁP:

Bạn thân mến !

Theo định nghĩa nghiệp là hành động có tác ý (volitimal action). Tức là một việc làm, một hành động có chủ ý được gọi là nghiệp. Đức phật đã dạy “Này các Tỳ-kheo ! Chính tác ý (cetama) là cái mà ta gọi là nghiệp. Bởi vì qua tác ý người ta hành động bằng khẩu, thân, ý, v..v” – Tăng Chi Bộ Kinh: Anguttasa Nikaga VI. Y cứ theo lời dạy của đức Phật thì việc nói giỡn của các bạn chưa thể gọi là nghiệp vì các bạn chỉ giỡn với nhau cho vui nơi học đường chứ các bạn không có chủ ý dèm pha hay nói xấu ai vì các bạn vẫn vui vẻ với nhau sau khi đùa giỡn.

Thứ nữa, khẩu nghiệp gồm có 4 đó là:

Không nói dối.

Không nói thêu dệt.

Không nói hai chiều.

Không mắng nhiếc chửi rủa người.

Trường hợp của các bạn không thuộc vào 4 điều trên đây nên không gọi là khẩu nghiệp.

Xem thêm: https://www.nhacphatgiao.com/phat-phap/

Rate this post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Powered by vietnamdiscover.net