Có nên quy kính Tăng chưa thực hành đúng Chánh pháp?

co nen quy kinh tang chua thuc hanh dung chanh phap 6098a05a4c688

Đáp: Trong kinh điển có nói, người Phật tử cư sĩ không nên rao nói lỗi của chư Tăng, vì sẽ làm tổn giảm phước báu và tạo ra nghiệp xấu. Theo đúng lời Phật dạy thì từ đức Phật, chư vị Tổ sư cũng như quý chư Tăng đều đã từng luôn đề cao giáo giới và thực hành chánh pháp nghiêm mật để giúp cho Tăng đoàn vững mạnh mà tự độ mình và độ người thoát khỏi biển lửa đau khổ.

Tuy nhiên, là một con người thì khó có ai ở trên thế gian này có được sự hoàn hảo trọn vẹn, ngoại trừ những bậc Thánh nhân đã giải thoát hoàn toàn. Do đó, sự trọng thị, đặt ra yêu cầu ở mức độ hoàn mỹ, quá cao đối với các vị Tăng, Ni đang trong lúc tu hành là điều không phù hợp và có khi lại gây ra sự chỉ trích, phê bình của vị Tăng phạm giới.

Hơn nữa, việc người nào phạm lỗi là việc của người đó, chẳng có liên can đến chúng ta. Nếu có thể giúp đỡ chỉ bày chỗ sai của người khác bằng cái tâm xây dựng, hộ pháp thì tốt, ngược lại nếu có tâm chỉ trích, khinh thường, hơn thua thì chỉ thêm phiền não và có tội. Trong kinh cũng có nói: “Vừa nhìn thấy lỗi người, lỗi mình ngay bên cạnh”. Cho nên, nếu không thể giúp cho người thì tốt hơn hết là nên tỏ lòng thương xót thông cảm và ước nguyện cho họ gặp được cơ hội để chuyển hóa.

Trong một gia đình cũng có đứa con hay học sinh ngoan và đứa con phá, ngỗ nghịch; trong một trường học cũng học sinh siêng năng học hành giỏi và học sinh lười học, học yếu kém. Do đó, người Phật tử nên hiểu rõ và tránh những việc sai lầm. Đồng thời, nên tìm xem những bậc thầy lành tu hành đúng chánh pháp mà noi theo tu học.
 

Xem thêm: https://www.nhacphatgiao.com/phat-phap/

Rate this post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Operated by xemphongthuy.net