pth

hoc phat de lam nguoi tot hon 60980d276643a

Học Phật để làm người tốt hơn

Mục đích học Phật là gì? Người học Phật có nhiều mục đích khác nhau: Học Phật để thành Phật, học Phật để giải thoát sinh tử, học Phật để về Tây Phương, học Phật để thoát khổ, học Phật chuyển hóa thân tâm,…Nhưng dù thế nào đi nữa, học Phật để làm người tốt, …

Học Phật để làm người tốt hơn Read More »

Các ngày lễ quan trọng của Phật giáo mà Phật tử nên biết

Trong quá trình phát triển, tuy Phật giáo được phân chia thành nhiều hệ phái và tông phái khác nhau, nhưng những ngày lễ lớn của Phật giáo vẫn được duy trì, được tổ chức trọng thể tại những quốc gia theo đạo Phật. Vào những ngày Lễ Vía dưới đây quý Phật tử nên …

Các ngày lễ quan trọng của Phật giáo mà Phật tử nên biết Read More »

Powered by nhacphatgiao.com